[Wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny] - Art. 42. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  42.  [Wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny]
1. 
Konsument ma prawo w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć umowę o kredyt odnawialny; strony mogą w umowie określić termin wypowiedzenia tej umowy, który nie może być jednak dłuższy niż jeden miesiąc.
2. 
Jeżeli umowa o kredyt tak stanowi, kredytodawca ma prawo wypowiedzieć, na trwałym nośniku, umowę o kredyt odnawialny z zachowaniem co najmniej dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.