[Umowa restrukturyzacyjna] - Art. 33. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Umowa restrukturyzacyjna] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  33.  [Umowa restrukturyzacyjna]

Umowa o kredyt konsumencki przewidująca odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt, powinna zawierać co najmniej:

1)
dane określone w art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 11, 16 i 17;
2)
opis towaru lub usługi;
3)
cenę nabycia towaru lub usługi.