[Umowa o kredyt w rachunku] - Art. 32. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Umowa o kredyt w rachunku] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  32.  [Umowa o kredyt w rachunku]

Umowa o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym podlegający spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy powinna zawierać co najmniej:

1)
dane określone w art. 30 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6 i 15;
2)
limit kredytu;
3)
całkowity koszt kredytu;
4)
informację o możliwości żądania w dowolnym momencie spłaty pełnej kwoty kredytu przez konsumenta;
5)
informację o opłatach stosowanych od chwili zawarcia umowy oraz warunkach ich zmiany.