[Umowa o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności] - Art. 31. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Umowa o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  31.  [Umowa o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności]
1. 
Umowa o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności, oprócz danych określonych w art. 30, powinna zawierać również:
1)
opis towaru lub usługi;
2)
cenę nabycia towaru lub usługi.
2. 
Przepisy dotyczące umowy o kredyt wiązany stosuje się odpowiednio do umowy o kredyt konsumencki przeznaczony na nabycie określonego prawa.