[Zawarcie umowy] - Art. 29. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Zawarcie umowy] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  29.  [Zawarcie umowy]
1. 
Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę.
2. 
Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę konsumentowi.
3. 
Umowa powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały.