[Zwrot opłat i kosztów w przypadku nie zawarcia umowy o kredyt konsumencki lub nie wypłacenia kredytu] - Art. 28a. - Kredyt... - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 28a. - [Zwrot opłat i kosztów w przypadku nie zawarcia umowy o kredyt konsumencki lub nie wypłacenia kredytu] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  28a.  [Zwrot opłat i kosztów w przypadku nie zawarcia umowy o kredyt konsumencki lub nie wypłacenia kredytu]

Opłaty i inne koszty uiszczone przez konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki podlegają niezwłocznie zwrotowi, w przypadku gdy umowa o kredyt konsumencki nie została zawarta lub kwota kredytu nie została wypłacona przez kredytodawcę w terminie wskazanym w umowie.