[Informacje o stopie referencyjnej] - Art. 27. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Informacje o stopie referencyjnej] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  27.  [Informacje o stopie referencyjnej]

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany do udostępniania informacji o wysokości stopy referencyjnej w lokalu służącym do obsługi konsumenta jeżeli zawiera z konsumentem umowę o kredyt, zgodnie z którą wysokość stopy oprocentowania kredytu uzależniona jest od wysokości stopy referencyjnej.