[Rzeczywista roczna stopa oprocentowania] - Art. 24. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Rzeczywista roczna stopa oprocentowania] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  24.  [Rzeczywista roczna stopa oprocentowania]
1. 
Kredytodawca lub pośrednik kredytowy ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta, na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta dotyczących składników preferowanego przez konsumenta kredytu, w szczególności co najmniej co do czasu obowiązywania umowy o kredyt konsumencki i całkowitej kwoty kredytu.
2. 
Jeżeli konsument nie udzieli informacji zgodnie z ust. 1, kredytodawca lub pośrednik kredytowy ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta, na podstawie reprezentatywnego przykładu.
3. 
Do ustalania reprezentatywnego przykładu przepis art. 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.