[Umowa o kredyt w rachunku zawierana na odległość] - Art. 20. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Umowa o kredyt w rachunku zawierana na odległość] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  20.  [Umowa o kredyt w rachunku zawierana na odległość]
1. 
W przypadku umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym zawieranej na wniosek konsumenta na odległość, jeżeli środek porozumiewania się na odległość nie pozwala na przekazanie danych zgodnie z art. 17 ust. 2-4 i art. 19, kredytodawca lub pośrednik kredytowy dostarcza konsumentowi niezwłocznie po zawarciu umowy o kredyt co najmniej:
1)
dane określone w art. 30 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6 i 15;
2)
informację o możliwości żądania w dowolnym momencie spłaty pełnej kwoty kredytu przez konsumenta;
3)
informację o opłatach stosowanych od chwili zawarcia umowy oraz warunkach ich zmiany.
2. 
Jeżeli informacja przekazywana jest konsumentowi w formie głosowych komunikatów telefonicznych, a konsument wnosi o niezwłoczne udostępnienie kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przekazać konsumentowi co najmniej:
1)
dane określone w art. 13 ust. 1 pkt 4 i 5;
2)
informację o możliwości żądania w dowolnym momencie spłaty pełnej kwoty kredytu przez konsumenta;
3)
rzeczywistą roczną stopę oprocentowania przedstawioną w formie reprezentatywnego przykładu wraz z założeniami przyjętymi do jej obliczenia;
4)
informację o opłatach stosowanych w czasie obowiązywania umowy oraz warunki ich zmiany.