[Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe] - Art. 2. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  2.  [Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe]

Ustawę stosuje się także do umów o kredyt konsumencki, który spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia swojemu członkowi.