[Fakultatywny formularz informacyjny] - Art. 19. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Fakultatywny formularz informacyjny] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  19.  [Fakultatywny formularz informacyjny]
1. 
Kredytodawca lub pośrednik kredytowy może przekazać konsumentowi dane, o których mowa w art. 17 ust. 2-4 i art. 18 ust. 1, na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, którego wzór określa załącznik nr 2 do ustawy.
2. 
Termin ważności formularza wynosi co najmniej 1 dzień roboczy.