[Dodatkowe dane] - Art. 16. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Dodatkowe dane] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  16.  [Dodatkowe dane]

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy może przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy o kredyt, na trwałym nośniku, dodatkowo dane inne niż określone w art. 13 ust. 1 i 2, łącznie z właściwym formularzem informacyjnym.