[Umowa zawierana na odległość] - Art. 15. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Umowa zawierana na odległość] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  15.  [Umowa zawierana na odległość]
1. 
W przypadku umowy o kredyt konsumencki zawieranej na wniosek konsumenta na odległość, jeżeli środek porozumiewania się na odległość nie pozwala na przekazanie danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, kredytodawca lub pośrednik kredytowy przekazuje konsumentowi te dane niezwłocznie po zawarciu umowy o kredyt konsumencki na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego.
2. 
W przypadku przekazywania konsumentowi informacji w formie głosowych komunikatów telefonicznych, kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przekazać konsumentowi co najmniej:
1)
dane określone w art. 13 ust. 1 pkt 3-6 i 8;
2)
rzeczywistą roczną stopę oprocentowania w formie reprezentatywnego przykładu;
3)
całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta;
4)
opis i cenę towaru lub usługi w odniesieniu do umów o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności.