[Formularz informacyjny] - Art. 14. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Formularz informacyjny] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  14.  [Formularz informacyjny]
1. 
Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przekazuje konsumentowi dane, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.
2. 
Termin ważności formularza wynosi co najmniej 1 dzień roboczy.