[Przepis wprowadzający] - Art. 1. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przepis wprowadzający] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  1.  [Przepis wprowadzający]

Ustawa określa:

1)
zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki;
2)
obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki;
3)
(uchylony);
4)
skutki uchybienia obowiązkom kredytodawcy.