[Przejściowe wykonywanie czynności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego bez spełnienia wymogów w zakresie szkoleń i... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 87. - [Przejściowe wykonywanie czynności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego bez spełnienia wymogów w zakresie szkoleń i egzaminów] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  87.  [Przejściowe wykonywanie czynności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego bez spełnienia wymogów w zakresie szkoleń i egzaminów]

Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy wykonują czynności związane z działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, mogą kontynuować wykonywanie tych czynności bez spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. d, art. 54 ust. 4 pkt 1 lit. d, art. 57 ust. 5 oraz art. 58, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.