[Informowanie organu w innym państwie członkowskim o wykreśleniu podmiotu z rejestru] - Art. 66. - Kredyt hipoteczny oraz... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Informowanie organu w innym państwie członkowskim o wykreśleniu podmiotu z rejestru] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  66.  [Informowanie organu w innym państwie członkowskim o wykreśleniu podmiotu z rejestru]

W przypadku wykreślenia pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta z rejestru pośredników kredytowych Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykreślenia, informuje o tym właściwy organ prowadzący rejestr pośredników kredytowych w państwie członkowskim, w którym pośrednik kredytu hipotecznego lub agent wykonuje działalność.