[Prowadzenie i udostępnianie rejestru pośredników kredytowych] - Art. 62. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 62. - [Prowadzenie i udostępnianie rejestru pośredników kredytowych] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  62.  [Prowadzenie i udostępnianie rejestru pośredników kredytowych]
1. 
Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi rejestr pośredników kredytowych, do którego są wpisywani pośrednicy kredytu hipotecznego i agenci oraz pośrednicy kredytowi w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083).
2. 
Rejestr pośredników kredytowych jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w systemie teleinformatycznym.
3. 
Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia rejestr pośredników kredytowych na swojej stronie internetowej.
4. 
Rejestr pośredników kredytowych składa się z:
1)
działu pierwszego dotyczącego pośredników kredytu hipotecznego i agentów;
2)
działu drugiego dotyczącego pośredników kredytowych w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.