[Obowiązek okresowego szkolenia personelu] - Art. 59. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Obowiązek okresowego szkolenia personelu] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  59.  [Obowiązek okresowego szkolenia personelu]

Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani zapewnić, że personel kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta co najmniej raz na 3 lata odbywa szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny, świadczenia usług pośrednictwa w zakresie kredytu hipotecznego lub świadczenia usług doradczych, a także świadczenia usług dodatkowych, jeżeli są one oferowane.