[Wymagania w zakresie siedziby zarządu, miejsca zamieszkania lub siedziby wspólnika lub komplementariusza prowadzącego sprawy... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 48a. - [Wymagania w zakresie siedziby zarządu, miejsca zamieszkania lub siedziby wspólnika lub komplementariusza prowadzącego sprawy spółki albo adresu miejsca prowadzenia działalności] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  48a.  [Wymagania w zakresie siedziby zarządu, miejsca zamieszkania lub siedziby wspólnika lub komplementariusza prowadzącego sprawy spółki albo adresu miejsca prowadzenia działalności]

Osoba prawna, spółka nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna, która składa wniosek o wydanie zezwolenia, powinna mieć w dniu składania wniosku oraz przez cały okres wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego:

1)
siedzibę zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku osoby prawnej;
2)
miejsce zamieszkania lub siedzibę wspólnika lub komplementariusza prowadzącego sprawy spółki i uprawnionego do jej reprezentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku spółki nieposiadającej osobowości prawnej;
3)
adres miejsca prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku osoby fizycznej.