[Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa] - Art. 46. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  46.  [Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa]

W przypadku odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.