[Wyjaśnienie przyczyn odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia] - Art. 34. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Wyjaśnienie przyczyn odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  34.  [Wyjaśnienie przyczyn odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia]

W przypadku odrzucenia wniosku konsumenta o restrukturyzację zadłużenia kredytodawca przekazuje konsumentowi, bez zbędnej zwłoki, w formie pisemnej, szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.