[Informacje o RRSO, całkowitej kwocie do zapłaty, opłatach pobieranych przez pośredników] - Art. 19. - Kredyt hipoteczny oraz... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Informacje o RRSO, całkowitej kwocie do zapłaty, opłatach pobieranych przez pośredników] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  19.  [Informacje o RRSO, całkowitej kwocie do zapłaty, opłatach pobieranych przez pośredników]
1. 
Kredytodawca ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta dotyczących składników preferowanego przez konsumenta kredytu hipotecznego, w szczególności co do okresu obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny i całkowitej kwoty kredytu hipotecznego.
2. 
Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje kredytodawcy informacje o pobieranych od konsumenta opłatach uwzględnianych przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.
3. 
Jeżeli konsument nie udzieli informacji zgodnie z ust. 1, kredytodawca ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta na podstawie reprezentatywnego przykładu.
4. 
Do ustalania reprezentatywnego przykładu przepis art. 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.