[Komisja przetargowa] - Art. 55. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Komisja przetargowa] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  55.  [Komisja przetargowa]
1. 
Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezes KZN przy pomocy komisji przetargowej.
2. 
W skład komisji przetargowej wchodzą:
1)
pracownicy Biura;
2)
(uchylony).
3. 
W skład komisji przetargowej wchodzą nie mniej niż 3 osoby.
4. 
Do każdego przetargu powołuje się odrębną komisję przetargową.