[Oznaczenie nieruchomości, których przekazanie KZN jest niezasadne] - Art. 11. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Oznaczenie nieruchomości, których przekazanie KZN jest niezasadne] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  11.  [Oznaczenie nieruchomości, których przekazanie KZN jest niezasadne]
1. 
Właściwy organ albo spółka Skarbu Państwa sporządzająca wykaz nieruchomości, o którym mowa w art. 10, oznacza w nim nieruchomości, których przekazanie do KZN może znacząco utrudnić realizację jej zadań lub prowadzenie działalności gospodarczej, i dla każdej z nich przedstawia Prezesowi KZN stanowisko, w którym w szczególności określa:
1)
negatywne skutki przekazania nieruchomości dla realizacji zadań lub prowadzenia działalności gospodarczej lub
2)
termin, po upływie którego nieruchomość może zostać przekazana do KZN, lub
3)
warunki, po spełnieniu których nieruchomość może zostać przekazana do KZN.
2. 
Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, może być przedstawione również po przekazaniu wykazu nieruchomości, o którym mowa w art. 10.