Art. 5. - [Rejestr EMAS] - Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2013 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r.
Art.  5.  [Rejestr EMAS]
1. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie, zwany dalej "rejestrem EMAS".
2. 
Rejestr EMAS zawiera:
1)
numer w rejestrze EMAS, składający się z oznaczenia "PL", spacji, oznaczenia województwa zgodnego z nomenklaturą określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830), poziomej kreski, trzycyfrowego numeru porządkowego właściwego dla województwa, w którym mieści się siedziba organizacji, oraz liczby porządkowej rejestru EMAS;
2)
nazwę organizacji oraz oznaczenie jej siedziby i adresu;
3)
datę rejestracji organizacji w rejestrze EMAS;
4)
datę weryfikacji i walidacji;
5)
uwagi dotyczące zawieszenia rejestracji organizacji w rejestrze EMAS;
6)
uwagi dotyczące wykreślenia organizacji z rejestru EMAS;
7)
deklarację środowiskową organizacji i jej aktualizacje.
3. 
Rejestr EMAS podlega aktualizacji w zakresie zawartych w nim danych i deklaracji środowiskowych.