Art. 17. - [Maksymalny limit wydatków budżetowych] - Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2013 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r.
Art.  17.  [Maksymalny limit wydatków budżetowych]
1. 
Maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 5.455.026 zł, z tym że w:
1)
2011 r. - 487.220 zł;
2)
2012 r. - 499.401 zł;
3)
2013 r. - 511.887 zł;
4)
2014 r. - 524.684 zł;
5)
2015 r. - 537.801 zł;
6)
2016 r. - 551.247 zł;
7)
2017 r. - 565.028 zł;
8)
2018 r. - 578.588 zł;
9)
2019 r. - 592.475 zł;
10)
2020 r. - 606.695 zł.
1a. 
W latach 2021-2030 maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem finansowym wykonywania niniejszej ustawy wynosi 1 396 137 zł, z tym że w:
1)
2021 r. - 136 016 zł;
2)
2022 r. - 136 814 zł;
3)
2023 r. - 137 614 zł;
4)
2024 r. - 138 414 zł;
5)
2025 r. - 139 214 zł;
6)
2026 r. - 140 013 zł;
7)
2027 r. - 140 813 zł;
8)
2028 r. - 141 613 zł;
9)
2029 r. - 142 413 zł;
10)
2030 r. - 143 213 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw klimatu wprowadzi mechanizmy korygujące w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, w zakresie redukcji kosztów przeznaczonych na promocję systemu.
3. 
Organem właściwym do monitorowania limitu wydatków w zakresie funkcjonowania systemu oraz wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw klimatu.