Art. 15. - [Zniesienie Krajowej Rady Ekozarządzania] - Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2013 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r.
Art.  15.  [Zniesienie Krajowej Rady Ekozarządzania]

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy znosi się Krajową Radę Ekozarządzania.