[Termin przyjęcia Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej] - Art. 90. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 90. - [Termin przyjęcia Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  90.  [Termin przyjęcia Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej]

Strategia zostanie przyjęta do dnia 31 października 2019 r.