[Termin powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa] - Art. 84. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 84. - [Termin powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  84.  [Termin powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa]

Prezes Rady Ministrów powoła Pełnomocnika w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.