[Powołanie i odwołanie Pełnomocnika; podległość Radzie Ministrów] - Art. 61. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 61. - [Powołanie i odwołanie Pełnomocnika; podległość Radzie Ministrów] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  61.  [Powołanie i odwołanie Pełnomocnika; podległość Radzie Ministrów]
1. 
Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
2. 
Pełnomocnik podlega Radzie Ministrów.
3. 
Pełnomocnikiem jest minister, sekretarz stanu albo podsekretarz stanu.
4. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia ministerstwo albo inny urząd administracji rządowej, w którym powołano Pełnomocnika.