[Realizacja polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa] -... - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Realizacja polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  60.  [Realizacja polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa]

Koordynowanie działań i realizowanie polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej powierza się Pełnomocnikowi.