[Podmioty objęte krajowym systemem cyberbezpieczeństwa] - Art. 4. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Podmioty objęte krajowym systemem cyberbezpieczeństwa] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  4.  [Podmioty objęte krajowym systemem cyberbezpieczeństwa]

Krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje:

1)
operatorów usług kluczowych;
2)
dostawców usług cyfrowych;
3)
CSIRT MON;
4)
CSIRT NASK;
5)
CSIRT GOV;
6)
sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa;
7)
jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1-6, 8, 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);
8)
instytuty badawcze;
9)
Narodowy Bank Polski;
10)
Bank Gospodarstwa Krajowego;
11)
Urząd Dozoru Technicznego;
12)
Polską Agencję Żeglugi Powietrznej;
13)
Polskie Centrum Akredytacji;
14)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
15)
spółki prawa handlowego wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679);
16)
podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa;
17)
organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa;
18)
Pojedynczy Punkt Kontaktowy do spraw cyberbezpieczeństwa, zwany dalej "Pojedynczym Punktem Kontaktowym";
19)
Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, zwanego dalej "Pełnomocnikiem";
20)
Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, zwane dalej "Kolegium".