[Negatywne przesłanki udostępniania informacji przetwarzanych na podstawie ustawy] - Art. 38. - Krajowy system... - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Negatywne przesłanki udostępniania informacji przetwarzanych na podstawie ustawy] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  38.  [Negatywne przesłanki udostępniania informacji przetwarzanych na podstawie ustawy]

Nie udostępnia się informacji przetwarzanych na podstawie ustawy, jeżeli ich ujawnienie naruszyłoby ochronę interesu publicznego w odniesieniu do bezpieczeństwa lub porządku publicznego, a także negatywnie wpłynęłoby na prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie przestępstw, ich wykrywania i ścigania.