[Współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służbami specjalnymi oraz organem właściwym do spraw ochrony danych... - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służbami specjalnymi oraz organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  34.  [Współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służbami specjalnymi oraz organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych]
1. 
CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV i sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa oraz podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa współpracują z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz służbami specjalnymi przy realizacji ich ustawowych zadań.
2. 
CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV, koordynując obsługę incydentu, który doprowadził do naruszenia ochrony danych osobowych, współpracują z organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych.