[Określenie sposobu dokonywania zgłoszeń incydentów do CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV] - Art. 31. - Krajowy system... - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Określenie sposobu dokonywania zgłoszeń incydentów do CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  31.  [Określenie sposobu dokonywania zgłoszeń incydentów do CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV]
1. 
CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV określa sposób dokonywania zgłoszeń i przekazywania informacji w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1, art. 18 ust. 1 pkt 4, art. 20, art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 24 i art. 30 ust. 1, a także określa sposób dokonywania zgłoszeń i przekazywania informacji przy użyciu innych środków komunikacji - w przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia albo przekazania ich w postaci elektronicznej.
2. 
Komunikat zawierający informacje, o których mowa w ust. 1, CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.