[Przepisy stosowane do podmiotu publicznego uznanego za operatora usługi kluczowej] - Art. 25. - Krajowy system... - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Przepisy stosowane do podmiotu publicznego uznanego za operatora usługi kluczowej] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  25.  [Przepisy stosowane do podmiotu publicznego uznanego za operatora usługi kluczowej]

Do podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 7-15, wobec którego wydana została decyzja o uznaniu za operatora usługi kluczowej, stosuje się przepisy rozdziału 3 w zakresie świadczenia usługi kluczowej, w związku z której świadczeniem został uznany za operatora usługi kluczowej.