Art. 14. - Krajowy Rejestr Zadłużonych. - Dz.U.2021.1909 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1909 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  14. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) w art. 126 uchyla się § 6.