Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1500 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  58.  [Wyłączenie obowiązku ogłoszenia wpisów w MSiG]

Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.