Art. 55. - Krajowy Rejestr Sądowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  55. 

(uchylony).