Art. 55. - Krajowy Rejestr Sądowy. - Dz.U.2021.112 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - Krajowy Rejestr Sądowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.112 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  55.  32

 (uchylony).

32 Art. 55 uchylony przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.398) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 grudnia 2021 r.