Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1500 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  41a.  [Minimalna wysokość należności wpisywanych do działu 4 rejestru przedsiębiorców]

W przypadku wpisów, o których mowa w art. 41 pkt 1-3, łączna wysokość należności albo wierzytelności wpisywana do rejestru w ramach jednego postępowania nie może być niższa niż 2000 zł.