Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1852 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2016 r.
§  2.
1. Programy szkoleń świadomości ochrony lotnictwa i szkoleń specjalistycznych, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 19 marca 2013 r., podlegają dostosowaniu do wymogów określonych w rozporządzeniu, w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
2. W przypadku niedostosowania programów szkoleń, o których mowa w ust. 1, do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, programy te nie mogą być stosowane.