Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1852 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2016 r.
§  1. Ustala się Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, określony w załączniku do rozporządzenia.