§ 6. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.774 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2023 r.
§  6. 
Zarządzający lotniskami dostosują się do wymogu określonego w § 37 ust. 2 załącznika do rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.