§ 9. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1785 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
§  9. 
Zarządzający lotniskami, przewoźnicy lotniczy, zarejestrowani agenci, zarejestrowani dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znani nadawcy oraz instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego, niebędący operatorami usług kluczowych, dostosują programy ochrony do wymogów wynikających z rozdziału 22 załącznika do rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.