§ 8. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1785 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
§  8. 
Wyznaczenia znanych dostawców zaopatrzenia pokładowego i znanych dostawców zaopatrzenia portu lotniczego dokonane na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 2, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały dokonane.