§ 7. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1785 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
§  7. 
Wyznaczenia unijnych podmiotów zatwierdzających dokonane na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 2, zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia wyznaczenia.