§ 4. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.774 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2023 r.
§  4. 
Karty identyfikacyjne członka załogi, karty identyfikacyjne portu lotniczego oraz przepustki dla pojazdów, wydane na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 2, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.