§ 3. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1785 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
§  3. 
Programy ochrony, o których mowa w art. 188 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r - Prawo lotnicze, zatwierdzone na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 2, zachowują ważność.