§ 12. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1785 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
§  12. 
Komendant Główny Straży Granicznej przesyła po raz pierwszy informację, o której mowa w § 82 ust. 1 załącznika do rozporządzenia, za pierwszy kwartał 2021 r., do dnia 20 kwietnia 2021 r.